Wczytuję stronę...
Wróć do listy newsów

Drzewa Zjednoczonej Europy – edukacja ekologiczna i integracja europejska

Międzynarodowy program Drzewa Zjednoczonej Europy realizuje dwa główne cele: edukację ekologiczną i promocję idei integracji europejskiej.

Obecnie coraz częściej dochodzi do głosu niepokojący trend, w którym podważa się sens istnienia zjednoczonej Europy, a nawet przewiduje się jej rychły rozpad. W tej atmosferze głos zwolenników integracji europejskiej jest słaby i niknie w tłumie. Nasza akcja ma na celu obronę uniwersalnych wartości: integracji, demokracji, wolności obywatelskich i obrony środowiska.

Pierwsze Drzewo Zjednoczonej Europy od 3 marca rośnie w ośrodku ARKI. Wybraliśmy w tym celu głóg: zależało nam bowiem, by posadzone drzewo przyniosło jak najwięcej korzyści otaczającej przyrodzie. Gdy głóg kwitnie, korzystają z niego owady, a zimą jego owocami żywią się ptaki.

Zaprosiliśmy do wspólnego działania szkoły, polskie gminy i samorządy z krajów UE, połączonych umowami partnerskimi. Udział w akcji zapowiadają także pozarządowe organizacje ekologiczne współpracujące z Fundacją ARKA.